Είναι δυνατή η εισαγωγή της εξωτερικής κεραίας στο 01913 CLIMAPHONE για την αύξηση της λήψης;

όχι, δεν είναι δυνατή η εισαγωγή καμίας εξωτερικής κεραίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.