Υπάρχει η δυνατότητα προβολής εικόνων από μακριά από το DVR;

πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες εφαρμογές και να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τον δρομολογητή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.