Είναι δυνατή η σύνδεση της ίδιας τμηματοποίησης σε πολλαπλά όργανα εισαγωγής;

Ναι , μπορείτε να συνδέσετε την ίδια τμηματοποίηση σε περισσότερα συστήματα εισαγωγής, έτσι ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει από περισσότερα σημεία καθορισμένες ζώνες του συστήματος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.