Η οθόνη διαδρόμου (κωδικός 02097.1) μπορεί να εμφανίσει διαφημίσεις; ?

Ναι. Μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη διαδρόμου ώστε να εμφανίζει μια σειρά από εικόνες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.