Μπορεί να κρατηθεί ενεργοποιημένο ή πάντα απενεργοποιημένο το led ενός Εξωτερικού κλειδιού ενεργοποίησης - σεναρίου ;

Οχι, το led του πλήκτρου-σεναρίου θα απενεργοποιηθεί αναγκαστικά μετά από 3 δευτερόλεπτα από το πάτημα του πλήκτρου και δεν μπορεί να ρυθμιστεί με διαφορετικό τρόπο

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.