Μπορούν να κωδικοποιούν διαμερίσματα με τηλεφωνικό κέντρο θυρωρού;

Όχι, η κωδικοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με την πλακέτα Master.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.