Μπορώ να έχω μια εγκατάσταση Call-way χωρίς ADL EF (κωδικός 02094);

Παρόλο που η απουσία του ADL δεν επηρεάζει τις βασικές λειτουργίες κλήσης, δεν συνιστάται η λειτουργία του συστήματος χωρίς το ADL. Η απουσία του μηχανισμού ADL EF οδηγεί σε μη συμμόρφωση του συστήματος με την οδηγία VDE. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση Call Way δεν έχει το EF, η κίτρινη λυχνία led των μονάδων οθόνης ελέγχου θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την απουσία της επικοινωνίας με το ζεύκτη γραμμής (κωδικός 02094).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.