Μπορώ να ανακαλέσω το σύστημα ήχου σε ένα σενάριο;

Ναι , αν μια ζώνη ήχου έχει εμπλακεί σε ένα σενάριο, όταν αυτό ανακαλείται, το σύστημα επανενεργοποιεί την ζώνη με όγκο και αποθηκευμένους σταθμούς.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.