Μπορώ να καταργήσω το By-me από το σύστημα μετά από τον προγραμματισμό της Οθόνης αφής;

Υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει γραμμή συναγερμού και δεν χρησιμοποιούνται οι θερμοστάτες με κεντρικό τρόπο λειτουργίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.