Μπορώ να συνδέσω ένα μόνο ηχείο στον ενισχυτή 01901, 14581, 20581;

Ναι, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κλείσει με μια αντίσταση 100 Ohm 1 Watt το κανάλι ενισχυτής που δεν χρησιμοποιείται.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.