Μπορώ να τοποθετήσω σε σειρά 2 ή περισσότερους μηχανισμούς κάμερας (επαφές NC) στην είσοδο ενός MDV ή MCS 8;

Ναι, είναι δυνατόν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή δεν θα αναγνωρίζεται η θέση πιθανής αποσύνδεσης του κουμπιού. Προσοχή: δεν μπορούν να συνδεθούν παράλληλα περισσότερες από δύο λυχνίες του κουμπιού κλήσης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.