Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ήχου συσκευές που έχουν εγκατασταθεί σε ένα σύστημα ;

Ένα σύστημα μπορεί να διαχειριστεί έως 32 συσκευές .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.