Ποιο καλώδιο μπορώ να χρησιμοποιήσω για το bus του ηχοσυστήματος;

Το αποκλειστικό καλώδιο στο σύστημα είναι το αντ. 01840.B.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.