Πώς κωδικοποιούνται τα θυροτηλέφωνα σειράς 8879 με ρύθμιση του κύριου και του δευτερεύοντος αναγνωριστικού;

Κωδικοποίηση κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_Αφαιρέστε το κάλυμμα του θυροτηλέφωνου. 2_Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. 3_Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς. 4_Αφήστε το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ συνεχίζοντας να κρατάτε πατημένο το μπουτόν κλειδαριάς. 5_Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το θυροτηλέφωνο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να επικοινωνεί με την μπουτονιέρα. 6_Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς. 7_Στο σημείο αυτό, στις μπουτονιέρες με μπουτόν πρέπει να πατήσετε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο θυροτηλέφωνο,
ενώ στις αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλήσης και να πατήσετε το μπουτόν «ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ». 8_Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένα θυροτηλέφωνο με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό, η μπουτονιέρα θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα χαμηλού τόνου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το σημείο 2. 9_Σε αντίθετη περίπτωση, ο κωδικός θα αντιστοιχιστεί σωστά στο θυροτηλέφωνο και η επικοινωνία θα τερματιστεί.                                                                                                                                          Κωδικοποίηση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID: 1_Αφαιρέστε το κάλυμμα του θυροτηλέφωνου. 2_Πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ που υπάρχει στο θυροτηλέφωνο. 3_Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το μπουτόν κλειδαριάς και το μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης (ATTIV. πάνω δεξιά) σε συνδυασμό με το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ. 4_Αφήστε το μπουτόν ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ κρατώντας πατημένα τα μπουτόν κλειδαριάς και αυτόματης ενεργοποίησης. 5_Μετά από 2 δευτερόλεπτα, το θυροτηλέφωνο θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και θα αρχίσει να επικοινωνεί με την μπουτονιέρα. 6_Αφήστε το μπουτόν κλειδαριάς και το μπουτόν αυτόματης ενεργοποίησης. 7_Στο σημείο αυτό, στις μπουτονιέρες με μπουτόν πρέπει να πατήσετε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στο «κύριο» θυροτηλέφωνο, ενώ στις αλφαριθμητικές μπουτονιέρες πρέπει να πληκτρολογήσετε τον ίδιο κωδικό κλήσης του «κύριου» θυροτηλέφωνου και να πατήσετε το μπουτόν «ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ».

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.