Πώς μπορώ να λύσω το πρόβλημα του “φαινομένου Larsen” (σφύριγμα) στην εξωτερική πλακέτα;

Βεβαιωθείτε ότι η τοποθέτηση του μικροφώνου στην πλακέτα είναι σωστή. Ο εκτόνωση του ίδιου θα πρέπει να βρίσκεται προς τα κάτω. Εκτελέστε τη βαθμονόμηση της έντασης που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα της πλακέτας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.