Σειρά 6600, πόσα είδη προγραμματισμού υπάρχουν και πότε χρησιμοποιούνται;

Οι τύποι του προγραμματισμού για τα βίντεοθυροτηλέφωνα της σειράς 6600 είναι δύο "master" και "slave". Ο προγραμματισμός "master" χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει το "κύριο" βίντεο (ή θυροτηλέφωνο) που υπάρχει στο σύστημα. Ένα βίντεοθυροτηλέφωνο καλείται "κύριο" όταν: - είναι το μοναδικό βίντεοθυροτηλέφωνο (ή θυροτηλέφωνο) που υπάρχει στο σύστημα - σε μια κλήση, συνδέονται περισσότερα βιντεοθυροτηλέφωνα: ένα από αυτά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως "κύριο" και τα άλλα (που συνδέονται με την ίδια κλήση) ως "δευτερεύοντα". Ο προγραμματισμός "slave" θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό θυροτηλεφώνων ή βιντεοθυροτηλεφώνων "δευτερευόντων".

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.