Σε μια πλακέτα ήχου αντ. 89F3/13F3, μπορώ να συνδέσω μια επιπρόσθετη βιντεοκάμερα;

Ναι, θα πρέπει να αφαιρέσετε το Jump SA στην πλακέτα για να ενεργοποιήσετε τα εσωτερικά βιντεοθυροτηλέφωνα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.