Στις οδηγίες τηλεχειριστηρίου αντ. ETR2 δεν παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την αποθήκευση του κωδικού του τηλεχειριστηρίου στην ηλεκτρονική κάρτα του αυτοματισμού. Πού μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες;

Η διαδικασία για την αποθήκευση ποικίλλει από κάρτα σε κάρτα. Συνεπώς, η διαδικασία για την αποθήκευση βρίσκεται στις οδηγίες της ηλεκτρονικής πλακέτας που εγκαταστήσατε.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.