Συνιστάται η χρήση βοηθητικού ρελέ για τη σύνδεση των ελεγχόμενων φορτίων από το σύστημα διαχείρισης ενέργειας;

Όχι. Σε όλη τη νέα σειρά εκκινητών με ρελέ κωδ. 01456 και 14537, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση ενέργειας, οι μηχανισμοί διαθέτουν τη λειτουργία «zero crossing» (διέλευση μηδενός) που βελτιώνει τη διαχείριση της σύνδεσης αποφεύγοντας το φαινόμενο ηλεκτρικού τόξου κατά τη μεταγωγή του ίδιου του ρελέ. Επίσης, οι μηχανισμοί διαθέτουν αισθητήρα ρεύματος, ο οποίος, για να μπορεί να ανιχνεύσει τα σωστά δεδομένα, πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο φορτίο και όχι σε πηνίο βοηθητικού ρελέ.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.