Τι εντάσεις μετρώ στο bus δυο Καλωδίων;

Θα πρέπει να μετρήσω σε οποιοδήποτε σημείο του bus περίπου 28 Vcc

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.