Τι μπορώ να διαχειριστώ από το σύστημα By-me από την συσκευή WebServer;

Το WebServer επιτρέπει μια πλήρη επιτήρηση σε όλες τις συσκευές αυτοματισμού By-me (φώτα, ενεργοποιητές, ρυθμιστές, ρολά, σενάρια, κλιματισμός) και την διαχείριση του συστήματος αντιεισβολής By-me (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, κατάσταση, τμηματοποίηση). Επιπλέον, ο web server επιτρέπει τη διαμόρφωση των οκτώ τηλεκαμερών IP (Axis, Mobotix, γενικές κάμερες που διαχειρίζονται τη ροή RTSP), καθιστώντας τες προσιτές στο διαδίκτυο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.