Τι πρέπει να κάνω εάν αλλάξω μια μπουτονιέρα σειράς 89F5 με μια μπουτονιέρα σειράς 13F5;

Πρέπει να αφαιρέσετε τη γέφυρα M που υπάρχει κάτω από το λευκό τυπωμένο προστατευτικό, το οποίο βρίσκεται στο κάτω τμήμα του κυκλώματος της μπουτονιέρας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.