Τι χρειάζεται η λειτουργία "Sleep";

Η προγραμματιζόμενη λειτουργία "Sleep" στους εντολείς 20581, επιτρέπει στο σύστημα την απενεργοποίηση του συστήματος Ηχητικής Σκέδασης μετά από ένα διάστημα που καθορίζεται από το χρήστη .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.