Τι χρειάζεται η λειτουργία “Snooze”;

Στο σύστημα ήχου είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί μια συγκεκριμένη ζώνη ήχου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όπως στα κοινά ξυπνητήρια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια πίεση η οποία αποκλείει (περίπου 8 λεπτά) στιγμιαία τον ήχο και στη συνέχεια τον επανενεργοποιήθηκε. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιήσιμη μόνο για τα συστήματα Touch 3 και 4+4 βαθμίδων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.