Τι χρειάζεται το αντικείμενο 01904 ;

Το αντικείμενο 01904 είναι ένας κλάδος διακλάδωση για το σύστημα ήχου και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο κλάδο στο κύριο αν η δομή το απαιτεί .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.