Τι πρέπει να κάνω εάν το σύμβολο Wi Fi υπάρχει αλλά το «συννεφάκι» έχει κόκκινο χρώμα;

  • Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (δεδομένα)
  • Επιχειρήστε να συνδέσετε το 40507 στο δίκτυο Wi Fi που δημιουργείται απευθείας από τον δρομολογητή (χωρίς σημείο πρόσβασης συνδεδεμένο στον δρομολογητή του σπιτιού)
  • Χρησιμοποιώντας εφαρμογή τύπου Wi Fi Analyzer, ελέγξτε εάν προκαλούνται διαταραχές στο κανάλι ραδιοσυχνοτήτων WL του δρομολογητή από άλλο δίκτυο Wi Fi που χρησιμοποιεί το ίδιο κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινήστε το κανάλι ραδιοσυχνοτήτων που έχει ρυθμιστεί στον δρομολογητή σας σε κανάλι που δεν επηρεάζεται από διαταραχές.
  • Ελέγξτε εάν ο διαχειριστής της γραμμής ADSL του σπιτιού δεν επιτρέπει τη μεταφορά πακέτων SIP
  • Επιχειρήστε να επιλέξετε τη σύνδεση της οθόνης στο Cloud χρησιμοποιώντας ένα Smartphone ως Hotspot
  • Επιχειρήστε να εκτελέσετε επανεκκίνηση της οθόνης

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.