Τι πρέπει να κάνω εάν δεν φτάνει το βίντεο στην εφαρμογή πριν από την απάντηση στην κλήση;

Ρυθμίστε τον έλεγχο βελτιστοποίησης βίντεο του TAB στο μενού σύστημα/επιλογές για προχωρημένους Wi Fi

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.