Μετά την εισαγωγή του κωδικού τεχνικού εγκατάστασης στο πληκτρολόγιο 01705 δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Code in progress» (κωδικός σε εξέλιξη).

Αυτό σημαίνει ότι το πληκτρολόγιο δεν αποθηκεύτηκε στην κεντρική μονάδα.

Προχωρήστε στη διαδικασία αυτοεκμάθησης μηχανισμών που αναφέρεται στο «Programming manual», στην παράγραφο «Guidelines for programming the control unit using the keypad».

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.