Πού συνδέω και πως ρυθμίζω τις παραμέτρους για την εξωτερική σειρήνα κωδ. 01715 και την εσωτερική σειρά κωδ. 20496/19496/14496;

Τυχόν σειρήνες πρέπει να συνδέονται στις επαφές κλέμας +S INT (εσωτερική σειρήνα) και +S EXT (εξωτερική σειρήνα) της κεντρικής μονάδας.

Οι παράμετροι σχετικά με τη σειρήνα πρέπει να ρυθμίζονται στην περιοχή «Relay > Relay 1 » (Ρελέ > Ρελέ 1) του λογισμικού By-alarm Manager. Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις «Relay 1 » (Ρελέ 1), πρέπει να ορίσετε στην περιοχή «Activation by zone» (Ενεργοποίηση από ζώνη) τις ζώνες που προκαλούν την ενεργοποίηση του ίδιου του ρελέ στην περίπτωση μη εξισορρόπησης με την εγκατάσταση ενεργοποιημένη.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.