Μπορώ να συνδέσω τους αισθητήρες ρολού ή τους αισθητήρες αδρανείας (κωδ. 01825, κωδ. 01826) απευθείας στις εισόδους της κεντρικής μονάδας 01700 ή 01703;

Όχι. Αυτοί οι αισθητήρες ελέγχονται αποκλειστικά από τις εισόδους της μονάδας επέκτασης κωδ. 01709.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.