Στο πληκτρολόγιο κωδ. 01705 εμφανίζεται η ένδειξη «Control unit tamper» (Προστασία κεντρικής μονάδας από δολιοφθορά). Τι ελέγχους πρέπει να κάνω;

Ο πρώτος έλεγχος είναι το σωστό κλείσιμο των δύο μηχανικών διατάξεων προστασίας από δολιοφθορά (προστασία από παραβίαση και άνοιγμα) που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα 01700/01703.

Στην περίπτωση δυσλειτουργίας των διατάξεων προστασίας, προσπαθήστε να τις απενεργοποιήσετε κλείνοντας τους ειδικούς βραχυκυκλωτήρες S1 (Απενεργοποίηση προστασίας από παραβίαση) ή/και S2 (Απενεργοποίηση ανοίγματος).

Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η επισήμανση «Control unit tamper» (Δολιοφθορά κεντρικής μονάδας) αφορά επίσης την πιθανότητα μη εξισορρόπησης των επαφών κλέμας προστασίας από δολιοφθορά (T, T) που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα και χρησιμοποιούνται συνήθως για τον έλεγχο της παραβίασης των σειρήνων. Για τον λόγο αυτό, ελέγξτε εάν το μηχανικό κλείσιμο και αυτών των διατάξεων είναι σωστό.

 

 

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.